Vigtige dokumenter, når du rejser alene med dit barn

Når du skal ud at rejse, er der altid en række dokumenter, du skal holde styr på. Men hvordan forholdet det sig, når du rejser alene med dit barn?

Det kan du læse mere om her på siden.

Pas til børn

Alle børn skal have deres eget pas. Hvis dit barn ikke allerede har et pas, kan du finde en blanket på borger.dk, som skal udfyldes, underskrives af den eller de forældre, som har forældremyndighed over barnet og herefter afleveres i nærmeste Borgerservice.

Hvis dit barn allerede har sit eget pas, bør du i god tid sikre dig, at det er gyldigt. Mange lande kræver typisk, at passet har en gyldighed på tre måneder udover opholdets varighed. Undersøg de specifikke regler for det pågældende land.

Derudover bør du undersøge, om det landet har særlige regler for mindreårige, der indrejser med kun én forælder. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en samtykkeerklæring fra den anden forælder.

Undersøg visumkrav

Selvom det er nemt at rejse rundt i verden med et dansk pas, findes der over 100 lande, der kræver visum for danske turister. Undersøg derfor, om jeres rejsemål også kræver et visum.

I nogle lande er det nok at udfylde en visumansøgning, efter du er landet i lufthavnen, mens andre lande kræver, at du søger visum i god tid.

Visumkrav er de samme for børn, som de er for voksne. Hvis jeres destination kræver, at I begge har et visum, er det en god idé at søge det i god tid, da mange ambassader kan have lange ekspeditionstider.

Husk det blå sygesikringskort

Hvis rejsen går til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein, er du og dit barn dækket af det blå sygesikringskort. Det betyder, at du i tilfælde af sygdom har ret til gratis behandling på lige fod med borgerne i det land, du rejser til.

Rejser du til et andet land end ovenstående, bør du overveje, om dit rejseselskab inkluderer sygeforsikring under ferierejser, eller om du evt. skal tegne en private rejseforsikring.

Det blå sygesikringskort kan bestilles på borger.dk. Husk at gøre det i god tid, da det kan være 2-3 uger om at nå frem med posten.

Tager dit barn medicin?

Nogle lande kan kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til eget forbrug.

Hvis dit barn tager bestemt medicin, er det en god idé at kontakte det pågældende lands ambassade og høre, om det er nødvendigt med dokumentation.

Skal I til et Schengen-land, kan du få udstedt et pillepas på dit lokale apotek. Rejser I uden for Schengen, kan du få din læge til at udstede en medicinattest.

Post Author: Rita